Tedner neemt u uw aanbestedingswerkzaamheden uit handen. We leveren daarvoor een aantal diensten en die beschrijven we hieronder. Wilt u ons een vraag stellen die buiten één van onze diensten valt? Neem dan contact met ons op, zodat we samen kunnen onderzoeken hoe Tedner aan uw ‘Contract happiness’ kan bijdragen.

Bedrijfsleven

Tenderspotting

Hoe vind ik geschikte aanbestedingen? Waar moet ik zoeken en wat moet ik dan doen? Deze vragen houden veel ondernemers bezig en Tedner helpt ze daarmee graag op weg: tenderspotting noemen we dat.

Tenderspotting is onze dienst voor ondernemers die voor de overheid willen werken maar die het aan de tijd ontbreekt om naar de juiste aanbestedingsopdracht te zoeken. Met Tenderspotting bent u altijd op de hoogte van de laatste en best passende Europese aanbestedingen. Tenderspotting kent verschillende abonnementsvormen, zodat er altijd eentje bij uw situatie aansluit.

Klik hier als u van deze dienst gebruik wil maken.

Tender management

Veel ondernemers dingen graag mee in een aanbesteding, maar het ontbreekt ze vaak aan de tijd en de kennis om dat succesvol te doen. Tedner neemt ze deze werkzaamheden uit handen: tender management noemen we dat.

We doen dit in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever en de ervaring leert dat we hem daarmee 80% van het werk uit handen nemen en dat de kans om de aanbesteding te winnen significant toeneemt. Een slimme investering dus.

Klik hier als u een offerte wilt ontvangen.

Advies

Sommige aspecten van het aanbestedingsproces vergen specialistische kennis. Bijvoorbeeld van de juridische aspecten, van de commerciële mogelijkheden of van inspanningen die de kans op succes vergroten.

Klik hier als u een offerte wilt ontvangen.

Overheid

Advies

Veel aspecten van het aanbestedingsproces vergen specialistische kennis. Bijvoorbeeld van de juridische aspecten of van inspanningen die ertoe leiden dat u de juiste samenwerkingspartners vindt. Kennis die u als overheidsinstantie wellicht niet in huis heeft en waarvoor u de hulp van een specialist inroept. Die specialist is Tedner.

Klik hier als u een offerte wilt ontvangen.

Aanbestedingen begeleiden

Tedner begeleidt het aanbestedingsproces bij overheidsinstellingen. Van het opstellen en beschrijven van de vraag, het opstellen van een programma van eisen, het verkennen van de markt tot en met het gunnen van de opdracht.

We doen dit in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever en de ervaring leert dat we hem daarmee meer dan 80% van het werk uit handen nemen. Uw medewerkers kunnen zich op hun eigenlijke werk blijven concentreren en wij zorgen voor een succesvol aanbestedingstraject.

Klik hier als u een offerte wilt ontvangen.

Contract management

Het contract vormt de afsluiting van het aanbestedingsproces. Twee organisaties zijn overeengekomen dat ze met elkaar willen samenwerken en hebben dat bezegeld met een contract.

Het contract vormt ook de eerste stap naar ‘Contract happiness’. Naar een prettige samenwerking die voor beide partijen voordeel oplevert: een win-win-situatie.

Contract management is een verzamelnaam voor alle inspanningen die ertoe leiden dat de overeenkomst ook daadwerkelijk ‘Contract happiness’ oplevert. Houden leveranciers zich aan de afspraken? Voldoen de contracten nog aan veranderingen in maatschappij, wetgeving of onderlinge verhoudingen? Tedner zorgt daarvoor. Tedner levert ‘Contract happiness’.

Klik hier als u een offerte wilt ontvangen.