Bagger

Een haven dreigde minder aantrekkelijk te worden voor pleziervaart door een afnemende diepte en achterstallig onderhoud bij de infrastructurele voorzieningen op de kade. De optimale mix tussen prijs en kwaliteit werd door onze inbreng gevonden voor een spoedklus via een geïntegreerd UAV-GC contract.

Communicatie

Een internationale speler in de communicatiebranche werd door ons op de hoogte gesteld van een interessante uitvraag van het Cypriotisch bureau voor toerisme. Met onze input werd de juiste snaar geraakt in de offerte voor het Cypriotisch bureau voor toerisme.

Digid

Via een aanbesteding een combinatie van partijen geselecteerd voor het authenticatie software systeem voor de digitale toegang tot de overheid voor 10 miljoen burgers.

Lean

Een headhunter had geen ervaring met aanbestedingen. Hoewel hij ‘slechts’ een eenmanszaak had toch voor hem een strategische adviesopdracht voor een Lean Six Sigma adviseur binnengehaald bij een middelgrote gemeente.

Maximaal

Voor een gemeente de samenwerking met het juiste ingenieursbureau gerealiseerd via een Europese aanbesteding. Resultaat: aansluitend betrokken bij de concurrentiegerichte dialoog om te komen tot design and construct contract voor een beweegbare brug over de Rijn.

Clean sheet

Een schoonmaakbedrijf had geen ervaring met aanbestedingen, maar wilde de opdracht van de gemeente per se binnen halen. In nauwe samenwerking deden wij 80% van het werk en de klant bepaalde de bandbreedte van de inschrijving. Resultaat: contract binnen gehaald voor meerdere jaren.

Diplomatiek resultaat

Voor Buitenlandse Zaken een Europese aanbesteding gehouden om een samenwerking te realiseren met het beste PR bureau voor de viering van 400 jaar betrekkingen tussen New York en Nederland; voornaamste uitdagingen: verschillende jurisdicties, verschillende markten, uiteenlopende behoeften tussen US en NL. Resultaat: een door alle stakeholders gedragen keuze voor de beste partij voor de job.

Overtroffen verwachtingen

Een consultancy firma zat al jaren te wachten op de nieuwe aanbesteding van het grootste ministerie qua personeel. Toen die voorbijkwam werd via onze input in hun inschrijving op een EU aanbesteding deze major account binnengehaald voor de duur van vier jaar. Doel: tenminste een van de twee percelen winnen. Resultaat: als enige partij beide percelen gewonnen en daarmee preferred supplier voor een potentiële miljoenenomzet.