Een haven dreigde minder aantrekkelijk te worden voor pleziervaart door een afnemende diepte en achterstallig onderhoud bij de infrastructurele voorzieningen op de kade. De optimale mix tussen prijs en kwaliteit werd door onze inbreng gevonden voor een spoedklus via een geïntegreerd UAV-GC contract.