Business to Government.

tedner is doelgericht, gepassioneerd en effectief.

tedner levert ‘Contract happiness’.

lees meer >

Met welke bedrijven kunnen wij
als Overheid samenwerken?

Welke bedrijven vullen onze
capaciteit het beste aan?

lees meer >

Hoe bouw ik als Ondernemer een
langdurige klantrelatie met de overheid op?

En hoe kom ik hier binnen?

lees meer >

Contract

Een aanbesteding is het middel om tot een contract te komen en het contract is de juridische vertaling van ‘new business’. Van een goede samenwerking met een stabiele klant. Van meer omzet en een win-win-situatie. Het getekende contract is het begin van ‘Contract happiness’. En daar gaat het om bij Tedner.

Vragenronde

In een vragenronde kun je als bedrijf verduidelijking op de aanbesteding vragen. Door slimme vragen te stellen kun je in de vragenronde invloed op de aanvraag uitoefenen. Een onderbelicht, maar erg belangrijk aspect vaneen aanbestedingsproject.

Scoretabel

Een ander woord voor scoretabel is gunningstabel. Tedner zorgt ervoor dat uw sterke punten optimaal zichtbaar worden en dat u goed scoort. Dat ziet u terug in de scoretabel.

Tenderproject

Het inschrijven op een tender is een projectmatige activiteit: binnen een paar weken moet je een aantal stappen doorlopen en tot een optimale inschrijving komen. Dat vergt veel interne inspanningen. Behalve als u Tedner inschakelt. De ervaring leert dat wij onze klanten minimaal 80% van de aanbestedingsinspanningen uit handen nemen.Tedner zorgt er bovendien voor dat alle neuzen intern dezelfde kant op staan en dat u de verwachtingen van de klant overtreft.

Bestek

De term ‘bestek’ is een informele, overkoepelende term voor documenten waarmee de overheid de markt uitvraagt. Wordt ook wel beschrijvend document of programma van eisen genoemd.

Tenderspotting

Europa kent honderden websites waarop tenders worden gepubliceerd. Tedner houdt deze websites voor zijn klanten in de gaten en brengt ze op de hoogte van mogelijke opdrachten. Ook wel tendersignalering genoemd.

Netwerk

Inschrijven op een aanbesteding geeft je goed zicht op wat de overheid wil en welke vragen ze hebben. Bovendien heeft Tedner een groot netwerk binnen de overheid en we weten vaak heel goed wat er speelt. Wij helpen je graag jouw netwerk bij de overheid uit te breiden.

New business

New business is het aanboren van nieuwe markten of het uitbreiden van het klantenportfolio. Je behaalt meer bedrijfssucces als je meer uit het instrument aanbesteding weet te halen.

Gunningsbeslissing

In de gunningsbeslissing motiveert de overheid wie de aanbesteding heeft gewonnen en waarom anderen minder punten hebben gescoord.Het document wordt naar alle deelnemers verstuurd. Overigens is een gunning in eerste instantie altijd een voorlopige gunning.

Nota van inlichtingen

De Nota van inlichtingen bevat de antwoorden op vragen die door de inschrijvende partijen gedurende het proces worden gesteld.

Gunningscriteria

Gunningscriteria zijn de criteria waarop de inschrijving beoordeeld wordt, zoals kwaliteit, levertijd, duurzaamheid, plan van aanpak. We onderscheiden prijs-criteria en niet-prijs-criteria.

Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

Deze term duidt op de aanbestedingsvorm waarbij het bedrijf met de beste propositie, de beste prijs-kwaliteitverhouding, de aanbesteding wint.

Programma van eisen

Het PvE is de uitgebreide versie van de behoeftestelling. Het bevat de normen waaraan het bouwwerk, de dienst, het product of de levering van een goed aan moet voldoen.Ook wel Specificaties, Eisen en wensen of bestek genoemd.

Beschrijvend document

Het beschrijvend document vormt het kerndocument van de aanbesteding.Het wordt daarom ook wel aanbestedingsleidraad of aanbestedingsdocument genoemd.Hierin staat wat de opdracht precies inhoudt en hoe hij zal worden gegund. Het bevat de procedure, formulieren, en alle overige informatie om op de tender te kunnen inschrijven.

Publicatie

Publiceren is een aanbesteding op Tenderned zetten, waar nodig inclusief CPV-classificaties. Het is een kernachtige beschrijving van de opdracht, de criteria, looptijd van het contract etc. Ook wel aankondiging genoemd.

Marktverkenning

Door middel van een marktverkenning inventariseert de overheid sterke en zwakke punten van marktpartijen. Het geeft antwoord op de vraag hoe bedrijven de behoeftestelling zouden kunnen invullen.

Behoeftestelling

In de behoeftestelling brengt de overheid onder woorden wat ze graag wil. Wat heeft de samenleving of de eigen organisatie in de toekomst nodig? Ook wel Verzoek tot inkoop of Inkoop Project Plan genoemd.